Applikation

Ich waas fai nedd;
ollso … ää … hobbi edds ka Äbb
oddäe hobbi aa a Äbb,
un wenni di aa Äbb hobb,
woss iss dess edds füäe a Äbb?
Ich waas fai nedd.

Dess waasi fraili,
dess Wöäedla iss ladainisch
un füüchd aam in woss woss dsu,
ollso schiibd aan wu woss nai,
wossmeä nimmeä rausdsiing ko,
woss obbäe aan woss rausdsiichd.

Oddäe babbdess aam näebloos
wunoo woss drauf,
ollso aaf denn iiFoon
wufoo meä niggs waas,
obbäe wu di onneän olläs fu aam wissn,
un iich olls onneärä aa fu denna,
aa wenniss nedd wissn meechäedd?

Wenni eddseädla obbäe
sua Abb äbblesn …?
naa … sua Äbb obblesn solläedd,
beschläächdsi unnäe Garanndii
mai Brilln aafdäe Massgn su orch,
dassi geechäe a Soiln renna könnäedd,
un miäe dess Bluud ausdeä Noosn
middn nai di Massgn schiißeädd.

Weä äbbäe … naa … obbäe
ko inn deera Äbb äbblesn,
fu ween dess Bluud unnäe deera Massgn iss? –
Waal, wennsd fill Bechch hossd,
babbd oo deera Soiln
deä anndsich Fiirus inn deera Eggn
unn hoddai Bluud schu gschmeggdd!

© Stefan Fröhling