Corona-Forschung

Mai olldeä Bekanndeä hodd a Beäsoonawooch
unndäe sain Schloofdsimmäeschronk fäeschdeggeld,
di olläss, sächdeä, oodsaichd, dseägoä eggsaggd;
ollso nedd näebloos a weng a Gwichdla,
sunndäen aa sain hoa Bluudrugg,
sai Fäddsälln, hähä, oddäe ann Fuusbillds.

Wänn aa nedd immäe olläss schdimma mooch,
woss deä olld Schbrüchboidl maand,
obbäe sua dolleä Haiddegg-Abbärood
wäe aa füäe di Fiiruss-Foäeschung dsäe gäbraung.

Hommsisi öeschdmoll bai aam
inneäwänndi aignissd, södda Fiiruss-Fiichäe,
donn mochnsi middi uuschuldinn Dsälln iäechndwii rumm.
Do känna di Fiirusse neemli ka bissla an Oonstonnd
oddäe a kadoolischa Seggseäaalmorool.

Do hossdi soodseäsoong nu ka zwaamoll umgädreed,
sännsi schu feämeeäd wi blööd, denngi meä.
Unndess müssäedmeä do om Gwich
daaf deä Wooch sääng könna, oddäe wii?

Unn so woss ko deä Roobeädd Koch do aa moll mässn,
unn aa nedd bloos aamoll;
oddäe mussmeä eddsäedla dahaam olles sällbäe mochn?

Deä könnäedd fu main olldn Bekanndn
dseägoä di gonnsa Wooch däefüä griing,
walläesi weechäe sai Fäddsälln nedd draufschdelln gädraud.

© Stefan Fröhling